1. Usługa „newsletter” świadczona jest przez firmę ENTRENO Maja Kornel zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie. Przed zapisaniem się na listę „newsletter” należy uważnie zapoznać się poniższymi postanowieniami.
  2. Do korzystania z usługi „newsletter” wymagane jest urządzenie elektroniczne umożliwiające połączenie się z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  3. Newsletter jest usługą bezpłatną, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w ofercie firmy ENTRENO Maja Kornel. Przekazujemy również unikalną wiedzę w formie artykułów specjalistycznych, materiałów dodatkowych i wywiadów, a także uchylamy rąbka tajemnicy związanej z kulisami naszej pracy. Newsletter wysyłamy w równych odstępach czasu w postaci listu elektronicznego na podany przez użytkownika adres e mailowy.
  4. Usługa „newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji dodatkowych na podany przez siebie adres e-mail i poprawnie, zgodnie z prawdą, wypełniły formularz, dostępny na stronie głównej www.majakornel.pl. Wypełnienie i przesłanie formularza oznacza zgodę na przekazywanie danych osobowych i otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.  Po kliknięciu przycisku „zapisz się na Newsletter” na adres e mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, wówczas aby potwierdzić chęć otrzymywania dalszych wiadomości należy kliknąć na nadesłany na podany e-mail link do procesu weryfikującego. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez firmę ENTRENO Maja Kornel treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.
  5. Firma ENTRENO Maja Kornel nie będzie udostępniała powierzonych mu adresów poczty elektronicznej e-mail osobom czy podmiotom trzecim.
  6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Anulowanie subskrypcji” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym rezygnację.
  7. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest firma ENTRENO Maja Kornel z siedzibą przy, ul. Rybacka 8c, 74-100 Gryfino.
  8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
  9. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@majakornel.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
  10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.