Style Myślenia i Raport FRIS®

Czym jest FRIS®?

Nazwa Modelu FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze FRIS®, które z kolei służą do opisu indywidualnych Stylów Myślenia i Stylów Działania.

Styl Myślenia i Styl Działania FRIS® daje Ci szeroki wgląd w Twoje naturalne predyspozycje, Twoje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których możesz najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Styl Myślenia i Styl Działania określa Twój preferowany sposób komunikowania się i sposób przetwarzania informacji. Osoby o różnych Stylach Myślenia mówią nieco innym językiem, co może stanowić dla Ciebie wyzwanie podczas wspólnej pracy. Znajomość własnego Stylu Myślenia i Stylu Działania oraz Stylów poszczególnych członków zespołu może więc przynieść Ci poprawę komunikacji i atmosfery w pracy.


Czy FRIS® jest dla mnie?

Model FRIS® Style Myślenia i Style Działania jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś ciekawa/ciekawy siebie, tego jak funkcjonujesz i dlaczego myślisz tak, jak myślisz;
 • próbujesz lepiej zrozumieć motywy swojego zachowania, podejmowanych decyzji, postaw i dokonywanych wyborów;
 • poszukujesz sposobu lepszej komunikacji z najbliższymi, partnerami, pracodawcą, współpracownikami czy przyjaciółmi;
 • chcesz wykorzystać maksymalnie posiadane zasoby i realizować się w aktywnościach i zadaniach, które najlepiej wyrażają Ciebie i przychodzą Ci najłatwiej;
 • chcesz optymalnie wykorzystać posiadany talent np. analitycznego, logicznego, kreatywnego myślenia lub empatię.
 • chcesz dowiedzieć się,co możesz sobie "odpuścić", a co warto w sobie rozwijać.

Jak bardzo jesteś ciekawy siebie?


Proponuję Ci poznanie własnego indywidualnego Stylu Myślenia i Stylu Działania zgodnie z Modelem FRIS®, który pomoże określić Ci:

 • jakie są Twoje mocne strony,
 • który kierunek jest dla Ciebie najodpowiedniejszy do rozwoju zawodowego i osobistego,
 • jaki rodzaj zajęcia, pracy przyniesie Ci największą satysfakcję i spełnienie oraz stworzy możliwość odczucia stanu flow (stanu przepływu, "uskrzydlenia)",
 • jak być bardziej tolerancyjnym i jak komunikować się z osobami o odmiennych Stylach Myślenia i Stylach Działania.

Styl Myślenia jako trwała cecha danej osoby pokazuje sposób, w jaki najsprawniej funkcjonuje Twój umysł. Diagnoza obejmuje cztery podstawowe Style Myślenia oparte na czterech perspektywach: Faktów, Idei, Relacji i Struktur.

Styl Działania to kompozycja wyników wszystkich składowych modelu FRIS i pokazuje sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny oraz określa to, jak korzystasz ze Stylu Myślenia. Uwzględnia on dodatkowe preferencje wynikające z doświadczeń, upodobań, zwyczajów, warunków, wymogów sytuacji. Diagnoza obejmuje czternaście Stylów Działania.

Raport z wynikami z badania możesz wykorzystać dołączając go do CV, budując zespoły pracownicze czy też do określenia ścieżki kariery.

Jak wygląda badanie? Chcesz poznać więcej szczegółów? Wybierz opcję badania poniżej i przeczytaj!


Co obejmuje badanie FRIS® FOR 1?

Badanie indywidualne z wykorzystaniem modelu FRIS® - tzw. FRIS® FOR 1 obejmuje swoim zakresem wykonanie testu online oraz sesję/rozmowę z Certyfikowanym Trenerem FRIS® wraz z omówieniem wyników testu i przekazaniem Raportu indywidualnego.


Jak zrobię badanie?

Realizacja Twojego zlecenia na badanie odbywa się w formie stacjonarnej i on-line:

 • tryb on-line: wykonujesz test FRIS®
 • tryb stacjonarny: po otrzymaniu Twojego Raportu Indywidualnego umawiamy się na spotkanie/konsultację/sesję podczas której omawiamy informacje zawarte w Raporcie oraz przekazujemy Raport Indywidualny do Twojej dalszej refleksji i wykorzystania praktycznego w pracy zawodowej i życiu osobistym ;-)
 • miejsce realizacji: do uzgodnienia lub wskazane przez Ciebie, Zamawiającego (w przypadku grup zamkniętych).

Rodzaje badań i Raportów FRIS®:

Umów się!

Dla Twojej wygody zgłoszenia na konsultacje oraz zapisy na szkolenia i warsztaty przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. +48 697 985 956
 • pocztą elektroniczną: e-mail: biuro@entreno.pl

 

Kto przeprowadzi badanie i konsultację?

Style Myślenia FRIS®

MAJA KORNEL - Doradca zawodowy, konsultantka kariery, Certyfikowany Trener FRIS®, trener biznesu i rozwoju kompetencji miękkich, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Właścicielka ENTRENO Szkolenia Doradztwo zawodowe.

www.entreno.pl

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich (m.in. komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, stresu i technik jego redukcji, autoprezentacji, asertywności) oraz zajęcia aktywizujące przygotowujące młodzież do wejścia rynek pracy oraz dorosłych do zmiany zawodu lub charakteru pracy. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca przynosiła jak największą satysfakcję i była realizacją ich pasji. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych oraz firm. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie i energię do działania i pracy nad sobą. Wciąż sama się uczy, ale i naucza z takim samym entuzjazmem.

Sprawdź jeszcze:

Doradztwo zawodowe