Doradztwo zawodowe


Doradztwo i poradnictwo zawodowe to usługi, które mają pomóc w pełni wykorzystać potencjał zawodowy klienta, gdyż aby praca przynosiła satysfakcję ważne jest znalezienie takiej, dzięki której wzrośnie nasza wiedza i umiejętności i która będzie dostosowana do naszych predyspozycji i preferencji zawodowych.

 

Rozmowa doradcza - Indywidualny Plan Działania (IPD)

Rozmowa doradcza jest podstawowym narzędziem pracy z Klientem indywidualnym i jednocześnie umiejętnością doradcy zawodowego.

Doradca koncentruje się na określeniu potrzeb klienta, nawiązuje z nim kontakt umożliwiający zidentyfikowanie jego osobistych zasobów, przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia założonych celów zawodowych, uzyskanie informacji o ścieżce edukacyjnej, zainteresowaniach itp.

Najważniejszym etapem rozmowy doradczej jest określenie celu, który chce osiągnąć Klient, określenie zadań (kroków) służących jego osiągnięciu oraz wzbudzenie pozytywnej motywacji i chęci zmiany.

Celem samej rozmowy doradczej jest dostarczenie wsparcia Klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji zawodowej.

Efektem rozmowy doradczej dla Klienta jest uzyskanie informacji zawodowej.

Etapem rozmowy może stać się badanie predyspozycji zawodowych i zaprojektowanie wspólnie z Klientem ścieżki rozwoju zawodowego lub stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

Badanie predyspozycji zawodowych

Badanie predyspozycji zawodowych odbywa się za pomocą narzędzi testowych, ankiet, pośrednio poprzez wykonanie ćwiczeń i zadań zleconych przez doradcę zawodowego.

Badanie predyspozycji może stać się elementem wspomagającym proces rozmowy doradczej. Klient jest w stanie poznać swoje preferencje, odkrywa swoje mocne i słabsze strony, talenty, możliwości i cechy osobowości.

 

Pomoc w wyborze przyszłego zawodu (młodzież)

Stoisz przed trudnym wyborem przyszłego zawodu? Wiesz jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać w przyszłości? Na jakim stanowisku widzisz siebie w przyszłości? W jakiej branży? Jeśli trudno Ci odpowiedzieć na te pytania, a czeka Cię właśnie podjęcie ważnej życiowej decyzji, nie zwlekaj. Przyjdź i porozmawiaj.

Jeśli chcesz upewnić się, że wybrana przez Ciebie droga dalszego kształcenia jest właściwa, poznać lepiej siebie, zapraszamy także i Ciebie!

 

Pomoc w wyborze nowej branży, zawodu lub specjalności w celu przekwalifikowania się (osoby dorosłe)

Doradztwo czy poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jest bardzo pomocne, jeśli dotyka nas problem zmiany pracy czy redukcji etatu bądź rozwiązania zakładu pracy.

Osoby wykonujące przez wiele lat tę samą pracę czy pracę w ramach tego samego zawodu doświadczają trudności w określeniu innej, alternatywnej ścieżki zawodowej.

Konsultacje z osobami dorosłymi koncentrują się na pomocy w wyborze kariery zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb, by czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

Poparta badaniami predyspozycji i preferencji zawodowych rozmowa doradcza jest źródłem cennej informacji zwrotnej dotyczącej możliwości dalszego zatrudnienia (branże, zawody, specjalności).

 

Pomoc w zaprojektowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Jeśli praca nie przynosi Ci już satysfakcji i nie wiesz co zrobić - przyjdź do nas.

Pomożemy Ci na nowo odkryć siebie i swoje predyspozycje i preferencje zawodowe, a także zaplanować ścieżkę rozwoju kariery, awansu, rozwoju osobistego czy zawodowego. Podczas konsultacji zapoznamy z możliwościami zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Jeśli chcesz upewnić się, że wybrana przez Ciebie droga dalszego kształcenia jest właściwa, poznać lepiej siebie, zapraszamy także i Ciebie!

 

Szkolenie/konsultacja z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Dobrze napisane CV i list motywacyjny są przepustką na rozmowę kwalifikacyjną, na której możemy się w pełni zaprezentować potencjalnemu pracodawcy. Warto więc nauczyć się redagować dokumenty aplikacyjne w sposób, który zwiększy nasze szanse na znalezienie pracy, bez korzystania z gotowych szablonów. Podczas szkolenia słuchacze nabędą umiejętność dostosowywania CV i LM do wymogów stawianych przez pracodawców i firmy z zakresu doradztwa personalnego.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Tematyka szkolenia koncentruje się na przedstawieniu rodzajów rozmów kwalifikacyjnych, możliwych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszach i rodzajach pytań. Słuchacze uczestniczą w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki czemu mogą zdiagnozować obszary dla nich trudne, pracować nad nimi i w rezultacie lepiej zaprezentować się podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą.

 

Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy

W trakcie szkolenia słuchacze zapoznają się z technikami poszukiwania pracy. Poznają lepiej swoje oczekiwania względem pracy, predyspozycje i preferencje zawodowe, dzięki czemu koncentrują się na szukaniu pracy w branżach i firmach oferującym im atrakcyjne wynagrodzenie.

SPRAWDŹ INNE USŁUGI