Jak pracuję z klientem instytucjonalnym

Pracując z grupą szkoleniową, warsztatową jako trenerka, szkoleniowiec, wykładowca:

 • przekazuję wiedzę, dzielę się swoim doświadczeniem,
 • uaktywniam pokłady energii, zaangażowania i radości,
 • wpływam na zmianę perspektywy,
 • zachęcam do rozwoju, podejmowania prób i popełniania błędów,
 • kształtuję postawę aktywnego uczenia się i działania,
 • ćwiczę z Wami to, co jest dla Was trudne, lub nie przynosi oczekiwanych efektów,
 • trenuję te schematy i wzorce postępowania, które chcesz utrwalić i zautomatyzować,
 • rozwijam się razem z Wami – każda grupa szkoleniowa mnie czegoś uczy, czymś zaskakuje, zastanawia, dzięki czemu mogę stale rozwijać swój trenerski warsztat.

  Zapraszam do współpracy, Maja Kornel


Pierwszy kontakt

Pierwszy kontakt nawiązuję wysyłając zaproszenie do spotkania, z polecenia lub w drodze wygranego przetargu/konkursu itp. Podejmując współpracę z Klientem instytucjonalnym, korporacyjnym, firmą zdarza się, że mam do czynienia z dwiema sytuacjami:
  1. firma wie dokładnie, czego chce i czego potrzebuje

  2. firma nie wie czego potrzebuje, ale czuje, że przyszedł moment, aby dokształcić pracowników zorganizować wyjazd/imprezę integracyjną lub inną formę, która ma sprawić by pracownicy poczuli się zespołem i byli bardziej zmotywowani do pracy.

Rozmowa/ankieta

W obydwu przypadkach rozpoczynam od spotkania i rozmowy ze zleceniodawcą. To jest moment, w którym mam szansę dowiedzieć się co sprawiło (jakie zdarzenie, okoliczności, niskie wyniki sprzedaży, konflikty, brak motywacji) że pracodawca zdecydował się zlecić przeprowadzenie usługi szkoleniowej. Rozmawiamy o tym, jakie umiejętności według przedstawicieli średniego i wyższego szczebla powinni nabyć lub rozwinąć pracownicy. Zdarza się, że przeprowadzam wśród pracowników anonimową ankietę, aby dowiedzieć się jak wygląda sytuacja w środowisku pracy z ich punktu widzenia.

Oferta/program szkolenia

Wynikiem rozmowy ze zleceniodawcą (sponsorem) jest zaprojektowanie szkolenia, opracowanie programu szkolenia/cyklu szkoleń uwzględniającego cele i potrzeby pracodawcy oraz pracowników..

Spotkanie/rozmowa kontraktująca

Po zapoznaniu się z założeniami, koncepcją przeprowadzenia szkolenia następuje zawarcie kontraktu.

Realizacja usługi szkoleniowej

Realizacja kontraktu może trwać dwa tygodnie, ale i realizujemy projekty trwające ok. 3 miesiące podczas których kadra różnych szczebli nabywa i rozwija kompetencję- wiedzę, umiejętności, zachowania, stosuje techniki, narzędzia i metody.

Badanie jakości szkolenia/ewaluacja

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzam ankietę, która ma za zadnie pomóc mi świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jestem otwarta na konstruktywną krytykę, która pozwala mi rozwijać się w zawodzie trenera i szkoleniowca. Jeżeli jest taka możliwość i przyzwolenie zleceniodawcy/sponsora przeprowadzam badanie efektywności i skuteczności przeprowadzonego szkolenia pod kątem np. wzrostu wyników sprzedaży, ale i motywacji i produktywności pracowników.
error: Treść jest chroniona !!