Szkolenia i warsztaty


Moja oferta obejmuje szkolenia i warsztaty:

 • kształtujące kompetencje miękkie i rozwój osobisty pracowników.
 • kształtujące kompetencje pracodawców i właścicieli firm. dla osób, które chcą nauczyć się, w jaki sposób poszukiwać pracy z sukcesem.

Tematyka szkolenia każdorazowo (przy grupach pracowników, zamkniętych) dopasowywana jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Zapraszam do współpracy, Maja Kornel

 
Przykładowy zakres tematyczny szkoleń i warsztatów

 • komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna),
 • stres, techniki redukcji stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • trening asertywności – jak prosić, odmawiać, wyrażać, emocje, postawy i poglądy?,
 • efektywna współpraca w zespole – bez konfliktów i napięć,
 • zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy własnej i efektywność w pracy,
 • kreowanie własnego wizerunku i autoprezentacja,
 • etykieta biznesu i dress code w pracy zawodowej,
 • sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji,
 • warsztaty skutecznej nauki i zapamiętywanie – trening umysłu,
 • techniki aktywnego poszukiwania pracy dla pracujących,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – CL i LM,
 • rozmowa kwalifikacyjna – jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?,
 • abc przedsiębiorczości, czyli jak z sukcesem założyć własną działalność gospodarczą?,
 • kreatywność źródłem sukcesu w pracy zawodowej,
 • profesjonalna obsługa klienta w malej firmie,
 • techniki sprzedaży produktów i usług w małej firmie,
 • kierowanie zespołem pracowniczym i delegowanie zadań,
 • motywowanie pracowników i wyrażanie konstruktywnej krytyki,
 • rekrutacja i selekcja pracowników – jak znaleźć dobrego pracownika?,
 • jak prowadzić rozmowy kwalifikacyjne – dla kadrowców i właścicieli firm,
 • szef z charyzmą. jak odnieść sukces jako przywódca, lider i koordynator?,
 • jak budować efektywne zespoły pracownicze (projektowe)?,
 • jak wypromować własną firmę na rynku usług?,
 • jak założyć własną działalność gospodarczą?,
 • kreowanie wizerunku w jednoosobowej działalności gospodarczej.
 
error: Treść jest chroniona !!