Doradztwo zawodowe


Celem doradcy zawodowego jest niesienie Klientowi pomocy w wykorzystaniu pełni jego potencjału zawodowego. Istotą doradztwa zawodowego jest podejście związane z dążeniem i takim dopasowaniem zawodu i rodzaju wykonywanej pracy do klienta i jego predyspozycji i preferencji zawodowych, aby osiągać maksymalną satysfakcję z wykonywanej pracy, rozwijać się w zakresie wiedzy i umiejętności w wybranej dziedzinie.

Doradztwo zawodowe może być realizowane jako szkolenia, warsztaty, zajęcia w szkole lub w Biurze karier na uczelni. Bywa nazywane doradztwem kariery, może wykorzystywać techniki coachingu lub być prowadzone online.

Doradztwo zawodowe koncentruje się zatem wokół:

  • badania preferencji i predyspozycji zawodowych, czyli odpowiedzi na pytanie jaki zawód wybrać
  • pomocy w doborze ścieżki edukacyjnej (np. kierunku studiów),
  • pomocy w doborze ścieżki zawodowej (w procesie wyboru zawodu – dla osób młodych),
  • pomocy w doborze ścieżki zawodowej (w procesie zmiany zawodu, specjalizacji, branży – dla osób dorosłych),
  • tworzeniu wspólnie z Klientem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • nauce aktywnych technik poszukiwania pracy,
  • pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego),
  • przeprowadzania symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszam do współpracy, Maja Kornel

error: Treść jest chroniona !!