Celem doradcy zawodowego jest niesienie Klientowi pomocy w wykorzystaniu pełni jego potencjału zawodowego. Istotą doradztwa jest podejście związane z dążeniem i takim dopasowaniem zawodu i rodzaju wykonywanej pracy do klienta i jego predyspozycji i preferencji zawodowych, aby osiągać maksymalną satysfakcję z wykonywanej pracy, rozwijać się w zakresie wiedzy i umiejętności w wybranej dziedzinie. Doradztwo zawodowe koncentruje się zatem wokół:

  • badania preferencji i predyspozycji zawodowych
  • pomocy w doborze ścieżki edukacyjnej (np. kierunku studiów)
  • pomocy w doborze ścieżki zawodowej (w procesie wyboru zawodu – dla osób młodych)
  • pomocy w doborze ścieżki zawodowej (w procesie zmiany zawodu, specjalizacji, branży – dla osób dorosłych)
  • tworzeniu wspólnie z Klientem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  • nauce aktywnych technik poszukiwania pracy
  • pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego)
  • przeprowadzania symulacji rozmowy kwalifikacyjnej
error: Treść jest chroniona !!